VEILIGHEID EN MILIEU

HSSEQ – Health, Safety, Security, Environment & Quality
De zorg voor mens en milieu neemt binnen EBS een belangrijke plaats in. Niet alleen voor de mensen die werken op onze terminals maar vanzelfsprekend ook voor onze omgeving. Naast de zorg voor het milieu, vinden wij het belangrijk dat alle mensen veilig werken op onze terminals.

Om dit om te zetten naar meetbare doelstellingen is EBS VCA* gecertificeerd. EBS is van mening dat de zorg voor veiligheid en milieu een gedeelde taak is van werkgever en werknemer. Samen bouwen wij aan een veilige werk- en leefomgeving met als doel het voorkomen van ongevallen en schade aan het milieu.

Voedselveiligheid
Op de Europoort terminal wordt hoofdzakelijk met agrarische producten gewerkt. Om er zeker van te zijn dat er geen verontreinigingen optreden tijdens de behandeling van deze producten, houdt EBS zich aan zeer strenge voedselveiligheidseisen. Middels de jaarlijkse GMP+ audit wordt toezicht gehouden op de naleving hiervan. Naast conventionele agrarische producten kan EBS tevens biologische ladingen behandelen. Speciaal voor de biologische ladingen heeft EBS het verplichte SKAL B1 certificaat.

Kwaliteitszorg
EBS is ISO 9001:2008 gecertificeerd.